Akce - READY MADE s.r.o. z roku 2015 za 19 900 Kč - KONEČNÁ CENA!!!

   
     +420 725 309 032
Tap To Call

Prodej ready made s.r.o.   arrow

Jak probíhá prodej ready made s.r.o. 

Před prodejem je nutné si promyslet některé záležitosti – počet společníků a výše jejich podílů, počet jednatelů a způsob jejich jednání, název společnosti (v případě, že jej chcete změnit), sídlo společnosti či určení živnosti. Od všech jednatelů budeme potřebovat výpis z rejstříku trestů.
 


 

Stručně lze prodej ready-made společnosti s ručením omezeným shrnout takto:

  • Zadání nových parametrů společnosti (název společnosti, sídlo společnosti…)
  • Převod obchodního podílu a jmenování statutárních zástupců společnosti
  • Vyřizování požadavků klienta na změny ve společnosti (změna živnosti na ŽÚ)
  • Zápis změn do OR

Během prodeje se u notáře uzavírá  smlouva o převodu obchodního podílu. Tuto smlouvu ověřeně podepisují noví společníci. Společník/valná hromada rozhodne o odvolání původního jednatele společnosti a jmenování nového. Poté se sepíše čestné prohlášení jednatele, ke kterému se přikládá výpis z trestního rejstříku. Dále noví jednatelé ověřeně podepisují návrh na zápis změn do OR, předávací protokol k firemní dokumentaci, plnou moc na ŽÚ a rejstříkový soud a popřípadě další dokumenty.

Schůzkou u notáře, která nezabere více než jednu hodinu, Vaše účast na koupi společnosti končí.